Valsts reģionālā autoceļa P47 Balvi – Kapūne posma 16,25 – 23,97 km seguma atjaunošana