Valsts reģionālā autoceļa P45 Viļaka – Kārsava posma km 41,96 – 49,32 seguma atjaunošana