Valsts reģionālā autoceļa P45 Viļaka – Kārsava 49,58 – 50,05 km seguma atjaunošana