Valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga – Ērgļi un valsts vietējā autoceļa V36 Juglas papīrfabrikas ciemats – Ulbroka krustojuma pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība