Valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga – Ērgļi posma km 97,68 – 99,39 pārbūve