Valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga – Ērgļi posma km 30,29-43,36 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība