Valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga – Ērgļi posma 67,468 – 79,310 km un reģionālā autoceļa P4 Rīga – Ērgļi posma 89,225 – 97,684 km seguma atjaunošana