Valsts reģionālā autoceļa P39 Alūksne – Ape posma 7,92-11,36 km pārbūves un valsts reģionālā autoceļa P45 Viļaka – Kārsava posma 16,40-19,80 km pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība (2 līgumi)