Valsts reģionālā autoceļa P39 Alūksne – Ape posma 7,92-11,36 km pārbūve