Valsts reģionālā autoceļa P39 Alūksne – Ape km 20,0 – 22,2 segas pārbūves būvdarbu autoruzraudzība