Valsts reģionālā autoceļa P39 Alūksne – Ape km 15,0 – 20,0 segas pārbūves būvdarbu autoruzraudzība