Valsts reģionālā autoceļa P36 Rēzekne – Gulbene posma km 65,480 – 86,690 seguma atjaunošana