Valsts reģionālā autoceļa P36 Rēzekne – Gulbene posma 39,26 – 56,43 km un posma 56,43 – 65,47 km seguma atjaunošana