Valsts reģionālā autoceļa P35 Gulbene – Balvi – Viļaka –Krievijas robeža (Vientuļi) posma km 35,60 – 48,68 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība