Valsts reģionālā autoceļa P35 Gulbene – Balvi – Viļaka – Krievijas robeža (Vientuļi) km 65,9 – 69,2 rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde skiču projekta stadijā