Valsts reģionālā autoceļa P35 Gulbene – Balvi – Viļaka – Krievijas robeža (Vientuļi) km 17,59 – 32,44 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība