Valsts reģionālā autoceļa P34 Sinole – Silakrogs posma km 0,11 – 0,37 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība