Valsts reģionālā autoceļa P33 Ērgļi – Jaunpiebalga – Saliņkrogs posma 41,20 – 49,20 km pārbūve (segas pastiprināšana).