Valsts reģionālā autoceļa P32 Augšlīgatne – Skrīveri km 28,91 – 36,54 rekonstrukcijas būvdarbu uzraudzība.