Valsts reģionālā autoceļa P30 Cēsis – Vecpiebalga – Madona posma km 61,13 – 83,81 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība