Valsts reģionālā autoceļa P30 Cēsis – Vecpiebalga – Madona posma km 24,60 – 31,96 un 32,46 – 38,00 segas rekonstrukcijas (pastiprināšanas) būvprojekta izstrāde tehniskā projekta stadijā