Valsts reģionālā autoceļa P30 Cēsis – Vecpiebalga – Madona posma km 2,14 – 8,02 pārbūve