Valsts reģionālā autoceļa P30 Cēsis-Vecpiebalga-Madona posma 46,90-47,10 km papildus ģeotehnisko izpēti