Valsts reģionālā autoceļa P29 Rauna – Drusti – Jaunpiebalga posma km0,050 – 5,280 seguma atjaunošana