Valsts reģionālā autoceļa P27 Smiltene – Gulbene posmu km 34,870-45,600 un km 60,900-61,220 pārbūve un posma km 45,600-60,906 seguma atjaunošana