Valsts reģionālā autoceļa P27 Smiltene – Gulbene posma km 33,87 – 45,60 un 60,95 – 61,22 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība