Valsts reģionālā autoceļa P24 Smiltene – Valka posma km 15,385 – 30,590 un posma km 30,590 – 41,995 seguma atjaunošana