Valsts reģionālā autoceļa P24 Smiltene – Valka posma km 0,98 – 6,10 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība