Valsts reģionālā autoceļa P20 Valmiera – Cēsis – Drabeši posma km 29,52 – 39,73 un divu līmeņu celu mezgla (A2/P20) rampu (nobrauktuvju) 1,47 km kopgarumā segas rekonstrukcijas (pastiprināšanas) un ceļa pārvadu rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde