Valsts reģionālā autoceļa P17 Valmiera-Rūjiena-Igaunijas robeža (Unguriņi) posma 2,545-20,702 km un valsts reģionālā autoceļa P44 Ilzene-Līzespasts posma 0,000-2,860 km seguma atjaunošana (2 līgumi)