Valsts reģionālā autoceļa P14 Umurga – Cēsis – Līvi posma km 21,99 – 34,90 rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde tehniskā projekta stadijā