Valsts reģionālā autoceļa P134 Pievedceļš Liepājas lidostai seguma atjaunošana posmā no km 0,000-2,419