Valsts reģionālā autoceļa P133, Lidostas „Rīga” pievedceļš, posma km 0,900 – 2,400 seguma atjaunošana