„Valsts reģionālā autoceļa P132 Rīga (Mārupe) – Jaunmārupe posma km 3.340-10.000 segas rekonstrukcijas (pastiprināšanas) būvuzraudzība”