Valsts reģionālā autoceļa P132 Rīga (Mārupe) – Jaunmārupe posma km 3.340 – 10.000 segas rekonstrukcija (pastiprināšana)