Valsts reģionālā autoceļa P130 Līgas-Kandava-Veģi km13,95-14,25 un km 14,80-15,30 klātnes deformāciju novēršanas projekta aktualizācijas, kas saistīta ar gabiona atbalstsienas izbūvi Greiļa kalna noslīdeņa zonā, būvprojekta ekspertīze