Valsts reģionālā autoceļa P129 – Talsu apvedceļš posma km 0,000 – 6,720 seguma atjaunošana