Valsts reģionālā autoceļa P121 Tukums – Kuldīga, posma Zemīte – Pūces km 23,13 – 33,18, rekonstrukcijas būvuzraudzība