Valsts reģionālā autoceļa P12 Limbaži – Salacgrīva (nogāzes noslīdenis) posma 37,920 – 38,160 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība