Valsts reģionālā autoceļa P118 Kuldīgas apvedceļš posma km 6,98 – 8,05 (iekļaujot rampas) un valsts reģionālā autoceļa P108 Ventspils – Kuldīga – Saldus posma km 58,50 – 59,38 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība