Valsts reģionālā autoceļa P117 Skrunda – Aizpute posma km 14,87 – 18,22 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība