Valsts reģionālā autoceļa P114 Ilmāja – Priekule – Lietuvas robeža (Plūdoņi) posma km 19,78 – 38,12 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.