Valsts reģionālā autoceļa P112 Kuldīga – Aizpute – Līči posma km 54.800 – 61.540 seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība