Valsts reģionālā autoceļa P111 Ventspils (Leči) – Grobiņa posma km 88,210-93,435 un valsts reģionālā autoceļa P113 Grobiņa – Bārta – Rucava posma km 47,347-50,824 seguma atjaunošana