Valsts reģionālā autoceļa P111 Ventspils (Leči) – Grobiņa posma km 43,20 – 63,00 pārbūve