Valsts reģionālā autoceļa P111 Ventspils (Leči) – Grobiņa posma km 10.610 – 33.850 seguma atjaunošana