Valsts reģionālā autoceļa P111 Ventspils (Leči) – Grobiņa km 43,20-63,00 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība