Valsts reģionālā autoceļa P108 Ventspils – Kuldīga – Saldus posma km 57,994 – 58,50 pārbūve