Valsts reģionālā autoceļa P108 Ventspils – Kuldīga – Saldus posma km 3,93 – 24,26 segas pastiprināšana (pārbūve)