Valsts reģionālā autoceļa P107 Skrunda – Ezere km 19,34 – 20,34 segas rekonstrukcijas būvdarbu autoruzraudzība